100% ingyen napelem pályázat“Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” elnevezésű lakossági pályázat

 

Mit lehet tudni az INGYEN napelemről?

 

2021. október 18-án megjelent az a lakossági napelem pályázat, amit a szakma és a leendő naperőművesek egyaránt lélegzetvisszafojtva vártak. A végleges pályázat több módosítást is tartalmaz a társadalmi egyeztetésre kiadott tervezethez képest, így inkább a legelső kommunikációhoz (energiaszegénysében élők és hátrányos helyzetű települések pályázata) közelebb álló feltételrendszert fogalmaz meg a pályázat kiírója. A módosítások közt vannak műszaki részletkérdések, de vannak lényegi változások is.
 

 

A pályázat célja és műszaki tartalma

Az épületek energetikai korszerűsítése véget a Pályázó az alábbi műszaki tartalmak közül egyet választhat:

Kizárólag napelemes rendszer telepítése

Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó, max. 5 kWp teljesítményű napelemes rendszer támogatási összeg maximuma 2.900.000 Ft! 
A pontos rendszerméret meghatározásánál fontos paraméter az előző éves elszámoló számlán szereplő fogyasztási érték. Azon ingatlan vonatkozásában, ahol az éves elszámoló számla nem áll rendelkezésre (pl. tulajdonszerzés végett) ott energetikus szakvéleménnyel igazolható a szükséges rendszerméret.
 

Komplex energetikai korszerűsítés keretében

Napelemes rendszer telepítésével (tetőre helyezett, energetikai számítással alátámasztott fogyasztást kiváltó, de max. 5 kWp teljesítménnyel) együtt kötelezően megvalósítandó még:

 • nyílászárók cseréje (fűtött-fűtetlen teret elválasztó)
 • fűtési rendszer korszerűsítése hőszivattyús rendszerrel (max 12 kW fűtési teljesítménnyel)
 • villamosenergia tároló beépítési max. 14 kWh teljesítménnyel


A támogatási összeg maximuma 11.300.000 Ft lehet a fűtéskorszerűsítés módjától függően!

A pályázat előír további kötelezően megvalósítandó elemeket (pl. 3 fázis, nyilvánosság, stb.), melynek díjai elszámolható költséget jelentenek!

 

Alkalmassági feltételek, előírások

Az ingatlannal szemben támasztott követelmények

 • A beadáskor és azt követően is az ingatlan lakott és egyedi fűtéssel rendelkezik!
 • Az ingatlannak kizárólag magánszemélyi tulajdonosai vannak!
 • Az ingatlan lakóház VAGY használati megállapodással rendelkező osztatlan közös lakás/lakóház VAGY legfeljebb 6 lakásos társasházi, ill. szövetkezeti lakás lehet!

A pályázó személlyel kapcsolatban támasztott követelmények
 

Az a nagykorú természetes magánszemély adhat be pályázatot, aki:

 • Rendelkezik magyar adóazonosító jellel és köztartozásmentes adózónak minősül!
 • Az ingatlanban legalább résztulajdonnal rendelkezik!
 • Megfelel a jövedelemi előírásoknak (Az ingatlanban 2021.08.30 állapot szerint tulajdonnal rendelkező személyek 2020. évi összevont jövedelmük 1 főre eső része kisebb, mint 4.850.000 Ft!)

Tartalmi értékelés pontrendszer szerint

A pályázati kiírás egyik leglényegesebb újdonsága a pontozásos rendszer. Az alkalmassági feltételeket teljesítő Pályázók az alábbi 2 forrásból tudnak pontot gyűjteni:
 

 

18 év alatti gyermekek száma

A beruházással érintett ingatlanba 2021.08.30 állapot szerint állandó lakcímmel rendelkező gyermekek szerint:

 • 1 pont - ha nincs gyermek
 • 2 pont - 1 gyermek esetén
 • 3 pont - 2 gyermek esetén
 • 4 pont - 3 vagy több gyermek esetén

A közigazgatási járás besorolása


Szöveg: A fejlesztéssel érintett ingatlan fekvése szerinti járás fejlettségi besolása szerint:

 • 1 pont - ha nem minősül kedvezményezettnek a járás
 • 2 pont - csak kedvezményezett járás
 • 3 pont - csak fejlesztendő járás
   

 


A pontok alapján a pályázatokat sorba rendezik, de valószínű, hogy lesznek még más értékelési szempontok is (pl. gyorsaság, jövedelem, stb.).

Fontos, hogy az adott ingatlan vonatkozásában csak egyszer lehet pályázni és a pályázó személy sem nem nyújthat be másik pályázatot.

Technikai információk

4*4, azaz 4 ütemben 4-szeri alkalom

A pályázat az országot 4 régióra bontja, így az egyes régiók eltérő időpontokban nyílik ki a pályázati lehetőség. maga a pályázati lehetőség pedig négyszer fog megnyílni 2021. november és 2024. novembere közt.
Az egyes régiókban a pályázati ablak addig lesz nyitva, ameddig a rendelkezésre álló forrás ki nem merül!

Tényleg önerő nélkül – tényleg 100%-os támogatással?!

Alapvetően igaz, hogy egy önerő nélküli 100%-os támogatási pályázatról beszélünk, de:

 • A pályázat ún. fajlagos költségkeretekkel számol az egyes megvalósítandó tételek maximális elszámolható költségeinek megállapítása során, így lehetnek olyan, kivételes esetek, mikor ez a keret túllépésre kerül és így nem lesz meg a 100%-os támogatás.
 • A támogatott projektek ún. szállítói finanszírozásban valósul(hat)nak meg, mely révén a Pályázónak csak néhány esetben kellhet vagy épp érdemes önerőből a projektbe pénzt tennie, de ha ez mégis előfordul azt a Pályázó vissza is kapja!

Saját magamnál én vagyok az első

A pályázati feltételek végett igen nagy érdeklődés várható a támogatásra. Ezért mi úgy döntöttünk, hogy Ügyfeleink pályázati képességét javítjuk. Ráadásul teljesen ingyen!
Miért ez a jó választás? Mert a pontrendszer szerint túl “zsúfoltak” lesznek az egyes pontszámok és így szükséges lesz még valamilyen más szempontrendszer is, hogy kialakulhasson a nyertes lista. Hiszünk benne, hogy a gyorsaság lehet az egyik ilyen szempont, így a sikeres pályázat tehát akár a kapuban is eldőlhet.
Véleményünk szerint tehát igaz a kijelentés, hogy saját magamnál én vagyok első, így erre kell felkészülni! Ebben a folyamatban pedig lépésről lépésre fogjuk a kezét!

 

Az Ön Solar szakértője:
Barna Millián
+36203342253
{{ errors }}
Válassz legalább egy terméket a továbblépéshez!

{{ form.monthly_bill | numeral('0,') }} Ft/hó
Havi fogyasztás: {{ form.monthly_bill / 37.9 | numeral('0,') }} kWh/hó
Éves fogyasztás: {{ form.monthly_bill / 37.9 * 12 | numeral('0,') }} kWh/év
{{ errors.first('client_last_name', 'form1') }}
{{ errors.first('client_first_name', 'form1') }}
{{ errors.first('client_email', 'form1') }}
{{ errors.first('client_phone', 'form1') }}
{{ errors.first('city', 'form1') }}
{{ errors.first('fulladdress', 'form1') }}
{{ errors.first('disabledaddress') }}
GPS: {{ form.gps.lat }}, {{ form.gps.lng }}